Stefan-Boltzmann

De wet van Stefan-Boltzmann geeft de relatie tussen het vermogen van uitgezonden straling van een zwart lichaam en de absolute temperatuur van het zwarte lichaam. In dit experiment wordt deze gegeven relatie gebruikt om met behulp van een voeding en een lampje de constante van Stefan-Boltzmann te berekenen.

 

StefanBolzmann