Home

Sinds 2016 is kwantummechanica ook onderdeel van het VWO eindexamen natuurkunde. Waar je vroeger vooral klassieke natuurkunde moest beheersen, moet je nu ook kunnen rekenen met materie op atomair en subatomair (heel klein!) niveau. Dit is natuurlijk ontzettend leuk, maar juist doordat het zich op hele kleine schaal afspeelt kan het lastig zijn om een beeld te vormen bij alle principes die je in de kwantumwereld tegen komt.

QuantumRules! helpt je hierbij en ondersteunt het natuurkunde programma van het VWO met een aantal stevige practica. In deze practica worden verschillende aspecten van de wereld van de kwantummechanica op een leuke en interessante manier behandeld. QuantumRules! helpt je op die manier niet alleen met het beter begrijpen van kwantumverschijnselen die je in het dagelijks leven tegen komt (zoals in je tv en je telefoon), maar draagt ook bij aan een goede voorbereiding van het eindexamen.