Experimenten

Hieronder een lijst met experimenten die in het practicum zijn opgenomen. De lijst groeit en groeit…

 • Foto-elektrisch effect – Een cruciaal experiment van de kwantumwereld. Het is daarom in drie verschillende versies vertegenwoordigd.
  • Hertz – Originele vorm
  • LEDs – Moderne vorm
  • Kwiklamp – Hiermee won Einstein de Nobelprijs.
 • Mach-Zehnder Interferometer – een dubbelspleet experiment. Een extreme versie van eht dubbelspleet experiment.
 • Natriumlicht – Onderzoek atomaire emissie en absorptie en verklaar het broeikaseffect.
 • Onzekerheidsrelatie – van Heisenberg. Zoek de grens op van wat meetbaar is.
 • Optisch Tunnelen – Onderzoek hoe licht door een verboden gebied kan gaan.
 • Transistor – Onderzoek een transistor.
 • Warmtestraling – Onderzoek de microgolf ‘voorgrond’straling.
 • Waterstoflamp – Heb je ooit zo’n rechte lijn gezien?
 • De wet van Wien – Een stralingswet die aanleiding gaf tot de Planckcurve.
 • Wet v. Stefan-Boltzmann – een stralingswet. Geld voor de zon en ook voor een halogeenlampje
 • Quantumdots Binnenkort!
 • Nevelvat – Analyseer  sporen van elementaire deeltjes in een magneetveld.