Experimenten

Hieronder een lijst met experimenten die in het practicum zijn opgenomen. De lijst groeit en groeit…

 • Foto-elektrisch effect – Een cruciaal experiment van de kwantumwereld. Het is daarom in drie verschillende versies vertegenwoordigd.
  • Hertz – Originele vorm;
  • LEDs – Moderne vorm;
  • Kwiklamp – Hiermee won Einstein de Nobelprijs.
 • Mach-Zehnder Interferometer – Een extreme versie van het dubbelspleet experiment.
 • Natriumlicht – Onderzoek atomaire emissie en absorptie en verklaar het broeikaseffect.
 • Onzekerheidsrelatie van Heisenberg – Zoek de grens op van wat meetbaar is.
 • Optisch Tunnelen – Onderzoek hoe licht door een verboden gebied kan gaan.
 • Transistor – Onderzoek een transistor.
 • Warmtestraling – Onderzoek de microgolf ‘voorgrond’ straling.
 • Waterstoflamp – Heb je ooit zo’n rechte lijn gezien?
 • De wet van Wien – Een stralingswet die aanleiding gaf tot de Planckcurve.
 • Wet van Stefan-Boltzmann – Een stralingswet die niet alleen geldt voor de zon maar ook voor een halogeenlampje.
 • Quantumdots – Bijzondere deeltjes in doosjes.
 • Diffractie van electronen door grafiet.
 • Nevelvat – Analyseer  sporen van elementaire deeltjes in een magneetveld (niet permanent beschikbaar).