Optisch Tunnelen

tunnel Met het golfkarakter van materie en straling kun je verklaren dat licht door barrières heen te gaan (tunnelen). In dit experiment onderzoek je kwantitatief het tunnelen van licht.