tunnel Met het golfkarakter van materie en straling kun je verklaren dat licht door barrières heen te gaan (tunnelen). In dit experiment onderzoek je kwantitatief het tunnelen van licht.