machzehnder
Net als bij het dubbelspleet experiment gaan fotonen in een Mach-Zehnder interferometer door twee paden tegelijkertijd. Bij een MZI liggen de paden veel verder uit elkaar zodat je er allerlei hindernissen in kunt stoppen.